Kurs trenerski

Mindfulness-Based Compassionate Living

(Życie ze współczuciem oparte na uważności)

prowadzony przez TWÓRCÓW PROGRAMU

Praktyka mindfulness uczy zauważać własne doświadczenia i może być wspaniałym pierwszym krokiem w rozwijaniu samoświadomości i samoopieki. Praktyka compassion pokazuje, jak z życzliwością ODNOSIĆ SIĘ do tego, co zauważamy, pomaga więc radzić sobie z brakiem akceptacji, wewnętrznym krytykiem czy niezdrowymi wzorcami. Pozwala rozwijać łagodny, wspierający wewnętrzny głos. 

O programie MBCL

Program Mindfulness-Based Compassionate Living (Życie ze współczuciem oparte na uważności) powstał 17 lat temu w Holandii. Jest to 8-tygodniowy kurs oparty na medytacji mindfulness, który wspiera rozwój i praktykę (samo)współczucia w celu poprawy fizycznego, emocjonalnego i relacyjnego zdrowia i dobrostanu. Może on służyć jako program pogłębionej praktyki medytacyjnej po ukończeniu innego, podstawowego kursu w oparciu o mindfulness (MBSR, MBCT, MBLC, Breathworks lub podobny). Jest to pierwszy na świecie program do kontynuacji praktyki uważności, który uzyskał rekomendację EAMBA (Europejskie Stowarzyszenie Podejść Opartych na Uważności), jako spełniający wszelkie wymogi interwencji opartej na mindfulness.

Twórcy MBCL, Erik van den Brink i Frits Koster stworzyli swój program na bazie badań naukowych oraz kilkudziesięcioletniego własnego doświadczenia z zakresu psychiatrii, uważności w ramach programów MBSR, MBCT, IMP, MSC, psychologii buddyjskiej i  medytacji vipassana.

MBCL łączy odkrycia naukowe, ćwiczenia oraz nauki wywodzące się z innych metod praktyki współczucia, bazując m.in. na pracy Kristin Neff, Christophera Germera, Paula Gilberta, Barbary Fredrickson oraz na tradycjach kontemplatywnych. MBCL nie jest skierowany do konkretnych grup klientów, ale – podobnie jak MBSR – do wszystkich osób przejawiających niezdrowe reakcje i wzorce leżące u podłoża ich własnego cierpienia, podatnych na depresję, niepokój, wypalenie, chroniczny ból i zmęczenie oraz emocjonalne i relacyjne trudności. Program MBCL okazał się również bardzo pomocny dla specjalistów wyjątkowo podatnych na objawy wypalenia: psychoterapeutów, medyków, psychologów, pedagogów, coachów.

W 2024 roku odbędzie się czwarta edycja kursu trenerskiego MBCL w Polsce!

Nauczyciele podczas szkolenia,
Twórcy programu MBCL
Szkolenie składa się z:

Kurs FOUNDATION MBCL z Erikiem van den Brinkiem (kwiecień-maj 2024)

lub

Kurs MBCL u jednego z certyfikowanych nauczycieli MBCL

(lista nauczycieli: https://www.mbcl-international.net/mbcl-teachers/)

SZKOLENIE TRENERSKIE

Moduł I trenerski MBCL TT

Moduł II trenerski MBCL TT

INFORMACJE I ZAPISY

Uwaga!!! Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca na szkoleniu trenerskim MBCL 2024.

Rezerwacja miejsca następuje po wniesieniu opłaty rezerwacyjnej, która nastąpi przy podpisaniu umowy szkoleniowej.

Wrażenia z poprzedniej edycji kursu można obejrzeć tutaj:

KURS TRENERSKI ADRESOWANY JEST DO:

… nauczycieli mindfulness (MBSR, MBCT, MBLC…), którzy pragną wnieść więcej życzliwości, łagodności i współczucia – dla siebie oraz do swojej pracy z klientem, a także oferować absolwentom swoich kursów KONTYNUACJĘ w postaci 8-tygodniowego kursu pogłębiającego MBCL w grupach.

(CERTYFIKACJA A, zakończona procesem certyfikacyjnym pod superwizją).

… przedstawicieli zawodów „pomocowych”: psychologów, terapeutów różnych nurtów, coachów, pedagogów, medyków, którzy pragną wprowadzić podejście compassion do swojej pracy – zarówno dla siebie jako przeciwdziałanie tzw. „empatycznemu wypaleniu”, jak i dla swoich klientów.

(CERTYFIKACJA B – następuję wraz z ukończeniem kursu trenerskiego i pozwala na prowadzenie pełnego programu MBCL z klientem indywidualnym lub wykorzystywanie elementów programu w swojej pracy).

Nieustannie rośnie liczba badań udowadniających korzystny wpływ praktyk opartych na współczuciu na nasze zdrowie fizyczne, emocjonalne i relacyjne. Publikacje dowodów dotyczących tego wpływu w przypadku programu MBCL ukazały się w wielu naukowych źródłach (Bartels-Velthuis et al. 2016; Krieger et al. 2016; Schuling et al. 2017). Trzy ostatnie próby kontrolne wykazały znaczące korzyści zdrowotne w grupie klinicznej z nawracającą depresją, która po ukończeniu program MBCT wzięła udział w MBCL (Schuling et al., 2020) oraz w dwóch nieklinicznych grupach, które uczestniczyły w formule on-line programu MBCL (Krieger et al. 2019; Ondrejková et al. 2020).

W 2023 roku program MBCL dostał OFICJALNĄ REKOMENDACJĘ EAMBA (Europejskie Stowarzyszenie Podejść Opartych na Uważności), jako spełniający wszelkie formalne wymogi do tego, by wspierać osoby kontynuujące praktykę medytacji po kursie podstawowym.

Więcej o programie MBCL i jego twórcach na:
www.mbcl-international.net
ZAGADNIENIA SZKOLENIA TRENERSKIEGO MBCL
 • Uznanie bólu i cierpienia.
 • Jak ewoluował nasz mózg, by pomóc nam przetrwać i dlaczego współczucie jest koniecznością (a nie luksusem) dla naszego dobrostanu i przetrwania.
 • Przegląd trzech podstawowych układów regulacji emocji i motywacji.
 • Jak obrazy i wzorce umysłowe mogą wytrącić układy regulacji emocji z równowagi i jak mogą ją przywrócić wyobrażenia w nurcie współczucia.
 • Psychologiczne manifestacje walki, ucieczki i zamrożenia: nienawiść własna, samoizolacja i nadidentyfikacja oraz lekarstwo na nie: życzliwość dla siebie samej/samego, wspólne człowieczeństwo i uważność.
 • „Opiekuj się i zaprzyjaźniaj” jako czwarta po walce, ucieczce i zamrożeniu reakcja stresowa.
 • Odnoszenie się ze współczuciem wobec oporu, pragnienia i wzorców wewnętrznych; emocje społeczne: wstyd i poczucie winy; wewnętrzny krytyk i wewnętrzny pomocnik.
 • Rozwijanie trybu współczucia i jego atrybutów – troski o dobrostan i niesienia ulgi w cierpieniu, wrażliwości na potrzeby, współodczuwania, empatii, tolerancji na dyskomfort i nieoceniającej świadomości.
 • Zrównoważone pielęgnowanie czterech jakości serca: współczucia, miłującej życzliwości, radości i bezstronności.
 • Współczucie w działaniu i kwestie etyczne.
 • Struktura 8 sesji MBCL zostanie szczegółowo przedstawiona z perspektywy nauczania.
 • Przegląd i praktyka ćwiczeń w oparciu o współczucie – ich zawartość i struktura.
  Uczestnicy będą mieli sposobność pogłębić prowadzenie praktyk MBCL oraz dociekanie w duchu współczucia.
 • Podstawy teoretyczne i meta-perspektywa dla nauczycieli MBCL:
 • Perspektywa ewolucyjna
 • „Wysokie” i „niskie” ścieżki współczucia
 • Plastyczność mózgu
 • Fizjologia oddechu
 • Różnice płciowe i personalne
 • Różne style przywiązania
 • MBCL a problemy psychologiczne; (przeciw)wskazania
 • MBCL w praktyce prywatnej
 • Komunikacja treści i postaw
 • Różnice i cechy wspólne psychoterapii i MBCL
WARUNKI WSTĘPNE PRZYJĘCIA NA KURS TRENERSKI MBCL 2024
 1. Do certyfikacji Certyfikacja A na Nauczyciela MBCL: Ukończony kurs trenerski mindfulness w ramach jednego z programów: MBSR, MBLC, MBCT, Breathworks, MRP.
 2. Do certyfikacji B na Facylitatora MBCL: wykonywanie zawodu związanego ze wspieraniem drugiego człowieka (psycholog, terapeuta, coach, medytk, pedagog); ukończony podstawowy 8-tyg. kurs mindfulness, minimum rok praktyki własnej.
 3. Warunkiem przyjęcia na kurs trenerski jest znajomość programu MBCL z perspektywy uczestnika.

Są dwie możliwości ukończenia programu MBCL w 2024 roku w Polsce:

 • Udział w kursie MBCL Foundation
  • Edycja 2024 odbędzie się w formule 4-dniowej on-line w dniach: 6-7.04.2024, 11.05.2024 i 25.05.2024.
  • Nauczyciel prowadzący:  Eriki van den Brink
  • Link do wydarzenia Kurs Foundation MBCL z Erikiem van den Brinkiem: https://fb.me/e/1MoygSx27
  • Formularz zgłoszeniowy na kurs FOUNDATION MBCL 2024: https://forms.gle/jWXck5X3mznMjXK96

LUB

 • Udział w 8-tygodniowym kursie MBCL prowadzonym przez certyfikowanego nauczyciela MBCL
  • Lista certyfikowanych nauczycieli MBCL: https://www.mbcl-international.net/mbcl-teachers/

Uczestnicy muszą być gotowi poświęcić minimum 11 godzin na własne przygotowania pomiędzy seminariami, zarówno indywidualnie, jak i w mniejszych grupach. Powinni też zapewnić sobie czas na czytanie oraz praktykę własną.

HARMONOGRAM SZKOLENIA TRENERSKIEGO:

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU TRENERSKIM MBCLTT 2024
 • Pierwsza część opłaty (rezerwacyjna) w złotówkach: 1500 zł
 • Druga część opłaty w Euro: €1350 (przy płatności jednorazowej)
 • PROMOCJA! Osoby, które wezmą udział w kursie FOUNDATION MBCL 2024 i będą kontynuowały w ramach szkolenia trenerskiego MBCL 2024, otrzymają rabat w wysokości €100, wliczony w ostanią płatność za szkolenie trenerskie.

Szczegóły i warunki płatności w formularzu zgłoszeniowym.

Cena obejmuje:
 • 44 godzin szkoleniowych w formule stacjonarnej.
 • Tłumaczenie na język polski.
 • Podręcznik „Życie ze współczuciem oparte na uważności. Praktyczny przewodnik po kursie MBCL” z zestawem 28 nagrań audio (Pepolis, 2023)
 • Podręcznik dla trenerów
 • Zestaw transkrypcji praktyk.
 • Wydruki prezentacji.

* Cena nie uwzględnia kosztów dwóch 4-dniowych pobytów w ośrodku. Dodatkowy koszt, płatny w środku: 290 zł/doba. Dojazd do ośrodka we własnym zakresie.

** Cena nie uwzględnia kosztów minimum 3 godzin obowiązkowej superwizji w ramach certyfikacji A, według indywidualnych stawek superwizorów.

INFORMACJE I ZAPISY

Uwaga!!! Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca na szkoleniu trenerskim MBCL 2024.

Rezerwacja miejsca następuje po wniesieniu opłaty rezerwacyjnej, która nastąpi przy podpisaniu umowy szkoleniowej.

Szkolenie jest w całości tłumaczone na język polski.

 

Tłumaczenie i organizacja:
Marta Markocka-Pepol
marta.markockapepol@gmail.com
tel. 603208030

CERTYFIKOWANI NAUCZYCIELE MBCL

https://www.mbcl-international.net/mbcl-teachers/