Szkolenie trenerskie DMMC
(mindfulness w komunikacji)
2024

Szkolenie trenerskie z programu Deepening Mindfulness and Mindful Communication (DMMC), czyli „Mindfulness w komunikacji” w sposób praktyczny i teoretyczny przeprowadza uczestników przez wszystkie zagadnienia tego kursu i przygotowuje do jego prowadzenia.

Program „Mindfulness w komunikacji” (DMMC) to 6-tygodniowy kurs adresowany do osób z doświadczeniem w medytacji mindfulness (absolwenci MBSR, MBCT, MBLC…).

Certyfikowani nauczyciele MBSR, MBCT, MBLC mogą oferować absolwentom swoich kursów program DMMC jako kontynuację praktyki, a przedstawiciele innych zawodów (psycholog, nauczyciel jogi, coach, terapeuta) mogą prowadzić w ramach DMMC klientów indywidualnych/pary lub korzystać w swojej pracy z wybranych elementów programu.

Szkolenie DMMCTT odbędzie się w 2024 w Polsce po raz drugi. W 2023 10-osobowa grupa ukończyła kurs nauczycielski. Część prowadzi już w 2024 grupy DMMC. Jeśli chcesz przejść przez program DMMC przed podjęciem decyzji o udziale w szkoleniu trenerskim (nie jest to warunek konieczny!) dowiedz się u Organizatorki o aktualnie prowadzonych kursach: tel. +48 603 208 030 lub marta.markockapepol@gmail.com

Nauczyciele podczas
szkolenia trenerskiego DMMC
Program składa się z 4 filarów:
 1. Pogłębianie uważnej obecności (pogłębiona praktyka mindfulness)
 2. Uważna komunikacja (elementy NVC, Green Zone, medytacja interpersonalna)
 3. Pogłębianie świadomości ciała (joga yin)
 4. Wzmacnianie systemu kojenia (świadome rozluźnianie, „zielona strefa”, świadoma pauza i ugruntowanie)
HARMONOGRAM SZKOLENIA TRENERSKIEGO DMMC 2024:

Dla kogo?

Certyfikacja A na Nauczyciela DMMC: prowadzenie 6-tygodniowych kursów pogłębiających po MBSR, MBCT, MBLC przez nauczycieli mindfulness
lub
Certyfikacja B na Facylitatora DMMC: prowadzenie programu DMMC dla klientów indywidualnych/par i wykorzystywanie narzędzi DMMC przez psychologów, terapeutów, coachów, nauczycieli jogi, pedagogów.

Warunki wstępne:

Certyfikacja A: wyłącznie dla certyfikowanych nauczycieli mindfulness; po odbytym szkoleniu trenerskim DMMC do pełnej certyfikacji uczestnicy prowadzą jeden kurs DMMC w grupie pod superwizją (minimum 2h).

Certyfikacja B: zawody „pomocowe” (nie trzeba być nauczycielem mindfulness): psycholog, coach, terapeuta, nauczyciel jogi, pedagog; ukończony kurs mindfulness (MBSR, MBCT, MBLC..) i własna praktyka medytacyjna (ewentualnie praktyka jogi lub medytacja w innej tradycji). Tytuł Facylitatora DMMC może być podstawą do uzyskania tytułu Nauczyciela DMMC, jeśli w ciągu 2,5 roku po ukończeniu szkolenia trenerskiego DMMC uzyska się tytuł certyfikowanego nauczyciela mindfulness (MBSR, MBCT, MBLC…) oraz pomyślnie przejdzie przez proces certyfikacji na Nauczyciela DMMC.

Koszt szkolenia trenerskiego DMMC:
 • Opłata rezerwacyjna:1500 zł.
  +
 • Dopłata (w Euro):
  • Opcja I. 1x €1100 (płatne jednorazowo) nie później niż 31 maja 2024
  • Opcja II. 2 x €600 (płatne w dwóch ratach):
   • I. do 31 maja 2024,
   • II. do 30 czerwca 2024
  • Opcja III. 3 x €430 (płatne w trzech ratach): 
   • I. do 31 maja 2024,
   • II.do 30 czerwca 2024,
   • III. do 31 lipca 2024.
Opłata obejmuje:
 • 43 godziny sesji szkoleniowych w ramach 3 modułów.
 • Prowadzenie 3 anglojęzycznych nauczycieli.
 • Tłumaczenie na język polski.
 • Materiały: skrypt programu DMMC, zeszyt ćwiczeń dla uczestników DMMC, nagrania audio 5 prowadzonych medytacji DMMC, nagranie video sesji jogi yin dla uczestników DMMC.

* Opłata za szkolenie nie uwzględnia kosztów 3-dniowego pobytu w ośrodku podczas Modułu I. Dodatkowy koszt, płatny w ośrodku: około 290 zł/doba. Dojazd do ośrodka we własnym zakresie.

** Opłata za szkolenie nie uwzględnia kosztów minimum 2 godzin superwizji w ramach certyfikacji A, według indywidualnych stawek superwizorów.

*** Specjalny rabat dla uczestników zeszłorocznego szkolenia trenerskiego MBCLTT2023, w Polsce wynosi €50 od całkowitej ceny szkolenia!!!

Szkolenie jest w całości tłumaczone na język polski.

 

Tłumaczenie i organizacja:
Marta Markocka-Pepol
marta.markockapepol@gmail.com
tel. 603208030

CERTYFIKOWANI NAUCZYCIELE DMMC

nr Imię i nazwisko Lokalizacja Formuła kursów DMMC Strona www Kontakt
1 Anna Kolasińska Łódź stacjonarnie/on-line www.pracowniaspokoju.pl tel. +48 790-870-760 anna.kolasinska@gmail.com